Utbildningsbevis

Att ha utbildad personal skapar

en säkrare arbetsplats!

UTBILDNINGSBEVIS

Nytt/borttappat utbildningsbevis?


Har ni tappat ert utbildningsbevis kan ni beställa ett nytt kort nedan.


Avgiften för kortet är 200 kronor och ska betalas in på Bohus Utbildningars bankgiro 5497-1601.

Ange personnummer som referens, annars kan vi inte härleda betalningen till rätt person.

När Bohus Utbildningar mottagit betalning, skickas nytt utbildningsbevis och ett kvitto på betalningen inom en vecka.