Utbildningar

Att ha utbildad personal skapar

en säkrare arbetsplats!

 UTBILDNINGAR

Maskin Utbildningar


*Hjullastare

*Grävmaskin

*Teleskoplastare

*Fordonsmonterad kran

*Bakgavel lift

*M.m

Motorsågskörkort


*Motorsåg A -B

Brandsäkerhet


*Heta Arbete

*Brandskyddsövningar

*Brandskydds konsultation

*Systematiskt brandskydd

Ställning & Fallskydd


*Fallskydd & Arbete på hög höjd

*Allmän utbildning om ställning

*Särskild utbildning om ställning

*Väderskydd

Arbetsmiljö


*Bas U

*Bas P

*Systematisk Arbetsmiljö